هلدینگ بازرگانی بصورت حرفه ای

/هلدینگ بازرگانی بصورت حرفه ای
هلدینگ بازرگانی بصورت حرفه ای 2018-02-14T12:49:08+00:00

بازرگانی

هلدینگ بازرگانی ( Commercial )

این هلدینگ با داشتن سابقه ای بالغ بر 25سال در زمینه
بازرگانی خارجی ، صادرات ، واردات ، اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی و آسیایی ، اخذ
مجوزهای گوناگون از جمله دارو و غذا ، بهداشت ، صنایع و معادن و …، ثبت سفارش ، توسعه بازار
و مارکتینگ بصورت حرفه ای فعال بوده و آماده خدمت رسانی به کلیه بازرگانان محترم می باشد