هلدینگ بازرگانی

/هلدینگ بازرگانی
هلدینگ بازرگانی 2018-01-09T07:22:28+00:00

هلدینگ بازرگانی ( Commercial )این هلدینگ با داشتن سابقه ای بالغ بر 25سال در زمینه
بازرگانی خارجی ، صادرات ، واردات ، اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی و آسیایی ، اخذ
مجوزهای گوناگون از جمله دارو و غذا ، بهداشت ، صنایع و معادن و …، ثبت سفارش ، توسعه بازار
و مارکتینگ بصورت حرفه ای فعال بوده و آماده خدمت رسانی به کلیه بازرگانان محترم می باشد